top of page
Pil.png
Lankar.png
Kugghjulet.jpg

Innehållet under den här rubriken kommer delvis att förändras med tiden. Här kommer det att finnas material från media, myndigheter, organisationer, föreningar och från andra hemsidor. Det kan handla om forskning, psykoterapi, samhällsfrågor eller föräldraskap och familjer. 

 

»»»»»»

 

För den som tycker om rapp humor, och är intresserad av hur forskare kan trixa för att få sina läkemedel att verka bättre än de är, kan jag rekommendera Ben Goldacres föredrag i Ted Talks. Bara en knapp kvart, men mycket upplysande:

 

https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=sv#t-553569

 

»

 

Under ett par decennier har den amerikanske vetenskapsjournalisten Robert Whitaker granskat läkemedelsbehandlingen inom psykiatrin. Förutom böcker och artiklar har han skapat ett nätverk där kliniker, patienter, forskare och andra presenterar forskning och erfarenheter. Upptäck Mad in America och klicka vidare:

 

https://www.madinamerica.com

 

»

 

Den som är intresserad av vad det finns för alternativ till läkemedelsbehandling kan intressera sig för olika psykoterapiformer. Här finns några förslag på ingångar.

 

Om familjeterapi:

 

https://www.sfft.se/forskning.htm

 

Eller om psykodynamisk terapi:

 

http://psykodynamiskt.nu

 

Eller om en strukturerad behandling för de svårt sjuka som bygger både på systemteori och psykodynamisk teori:

 

http://open-dialogue.net

 

Eller:

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201507/open-dialogue-new-approach-mental-healthcare

 

Och för den som är intresserad av en metod att behandla symtom genom att bearbeta svåra minnen kan läsa på om EMDR:

 

http://emdr.se

 

»

 

Om någon är intresserad av statistik över hur den psykiska hälsan i Sverige utvecklas över tid kan den söka sig till Folkhälsomyndighetens rapporter:

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/

 

»

 

Under senare år har Uppdrag Granskning på SVT sänt program som på ett eller annat sätt gestaltar de svårigheter som Psyk 22 tar upp. Under hösten 2018 berättade de till exempel om Sanne som fick ta konsekvenserna av att samhället, och den evidensbaserade vården, ritat psykets gränser med linjal. Hon brottades både med missbruk och ätstörningar. Det ledde till att hon inte kunde få någon vård alls. I reportaget får vi följa Sannes och moderns kamp för att hon skulle få vård. Under samma period blir Sannes självdestruktivitet allt starkare. Se vidare på:

 

https://www.svt.se/special/radda-sanne/

 

Under sommaren 2020 sände Uppdrag Granskning några korta program under den gemensamma rubriken Sjukt stressad. Där följer de ett antal unga människor som lever i ett gränsland mellan livsproblem och psykiatriska diagnoser. 

 

https://www.svtplay.se/video/23278810/uppdrag-granskning-sjukt-stressad/uppdrag-granskning-sjukt-stressad-sasong-1-jag-vet-att-nagonting-ar-fel?start=auto

 

Under samma år har Uppdrag Granskning sänt ett program om en ung man, Niclas, som var med om en bilolycka när han var dryga 20 år. Efter denna hade han en smärta i ryggen som läkarna inte kunde hitta orsaken till. Ett par år senare är han nu svårt beroende av höga doser av smärtstillande och lugnande läkemedel. Han är nu lika mycket en psykiatripatient, eller missbrukspatient som en smärtpatient. I programmet intervjuas en läkare som beskriver hur de läkemedel denne unge man får gör honom än mer smärtkänslig. Det leder till att han behandlas med narkotikaklassade läkemedel för en smärtkänslighet som läkemedlen själva orsakat. Det här påminner om läkemedelsbehandlingen inom psykiatrin. Det är relativt vanligt att man behandlar läkemedelsbiverkningar med andra läkemedel. Se programmet om Niclas på:

 

https://www.svtplay.se/uppdrag-granskning

 

»

 

I ett avsnitt av P1 Dokumentär – Inspärrad på rättspsyk: Niklas – får vi under november 2020 följa en medelålders man. Han drabbades av en drogutlöst psykos år 2008. Under denna psykos misshandlade Niklas en man. Efter ett råd från hans advokat spelade han extra psykiskt sjuk under förhör och rättegång. På så vis lyckades han få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Problemet var bara att han inte lyckats komma ut från den rättspsykiatriska vården, trots att han enligt ett flertal läkarbedömningar han inte bör vara placerad inom rättspsykiatrin. Dock har han nu varit inlåst där under tolv år. Han har under denna tid mått allt sämre och då fått en evidensbaserad vård, bland annat med antipsykotiska läkemedel. Och av dokumentären framgår att han bara är en skugga av sitt forna jag:

 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1584876

bottom of page