top of page
Pil.png
Psyk22konst.png
Tavlan.jpg

I konstvärlden har det funnits strömningar i vilka formen är sekundär. Det konstnärliga värdet finns snarare i det betydelsebärande innehållet i projekten. I den traditionen kan gränsen mellan konst, journalistik, politisk aktivism, film, litteratur och vetenskap vara uppluckrad. I den kan konstens kvalitet finnas i att formulera trovärdig kunskap, att uppnå förändring eller att inleda ett samtal. Ett exempel på det här är konstnären Anna Odells verk Okänd kvinna 2009-349701. I det verket spelade hon själv självmordsbenägen och blev tvångsintagen inom akutpsykiatrin. Hon har visat upp skeendet som konst, gestaltat med rörliga bilder, med stillbilder och med ord. Genom sin okonventionella metod lyckades hon dokumentera ett händelseförlopp som annars sker bakom stängda dörrar och hon lyckades med verket inleda ett ihållande offentligt samtal. Kanske ledde konstverket även till någon liten förändring.  

 

Psyk 22 är inspirerat av en mängd personer med olika professioner vars kreativitet ligger mellan olika kunskapsfält. För det finns även personer ur andra yrkesgrupper som närmat sig konstens metoder för att uppnå sin kunskap. Journalisten Günther Wallraff klädde till exempel ut sig, och levde ett fingerat liv, för att blottlägga delar av samhället som är svåra att nå. Det var ett sätt att skildra vad som händer bakom samhällets polerade fasad. Ett annat exempel är de svenska forskare som skickade in påhittade svar på anställningsannonser. Syftet var att undersöka om arbetsgivarna föredrog personer med traditionellt svenska namn framför de med utländskt klingande namn. Även det var en kunskap som är svår att uppnå utan en kreativ metod. Precis som i Psyk 22 blev fiktionen här en del av ett vetenskapligt kunskapssökande.

 

Texterna i Psyk 22 glider mellan att vara självbiografiska, fiktiva och autofiktiva, mellan att formulera egna vetenskapliga hypoteser och att presentera andras forskning, mellan att berätta om idéhistoria, litteratur och psykoterapeutisk teori, mellan att vara aktivism, populärvetenskap och filosofisk essä. När jag försökte ge ut en av böckerna svarade förlagen att den inte gick att placera i fack. Och det som inte går att placera går inte att sälja.

 

Förståelsen av en människas psyke kräver ett växelspel mellan intellekt och empatisk inlevelse. Få vetenskapliga metoder kan skapa denna process bättre än litteraturen. Psyk 22 är en ambition att formulera något som befinner sig mellan konst och vetenskap, men även en strävan efter att påverka psykiatrins ordning och vår syn på barns utveckling. Trilogin drivs av en övertygelse om att det är möjligt att finna en viss typ av central kunskap om människan genom konstnärliga metoder, en typ av kunskap som traditionella vetenskapliga metoder inte når fram till. 

bottom of page